Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

ICGB AD

ICGB AD

Междусистемната газова връзка Гърция-България (проектът IGB) свързва гръцката газопреносна мрежа в близост до град Комотини с българската преносна мрежа при град Стара Загора.

 

Интерконекторът е с обща дължина от 182 км и технически капацитет от 3 млрд. м3 годишно, като съществува опция за увеличаване на преносния капацитет до 5 млрд. м3 годишно чрез построяване на компресорна станция на гръцка територия, което би позволило и реверсивен поток на природния газ.

 

Изпълнението на проекта IGB има за цел да осигури диверсификация както на маршрутите, така и на източниците на природен газ за България и целия регион. Като част от развитието на Южния газов коридор, чрез IGB България и съседните ѝ страни ще имат пряк достъп до алтернативни доставки от Каспийския регион, както и от съществуващи или предвидени за изпълнение терминали за втечнен природен газ (LNG). IGB е разработен с цел създаване на нови пазарни възможности и ще засили международните партньорства в региона.

 

Газовата междусистемна връзка Гърция-България е призната за водещ проект в рамките на инициативата за свързаност на газопреносната система в Централна, Източна и Югоизточна Европа (CESEC) и има отлична синергия с други ключови проекти като Трансатлантическия газопровод (TAP) и Трансанадолския газопровод (TANAP). Проектът напълно променя българския енергиен пазар с възможността за засилване на конкуренцията и намаляване на цените за потребителите, едновременно осигурявайки диверсификация на доставките на природен газ.

 

IGB се разработва в отлично взаимодействие с LNG терминала в близост до гръцкия град Александруполис, чието завършване е предвидено за края на 2023 г. С изпълнението на терминала, капацитетът на IGB може значително да бъде надграден до 5 млрд м3 годишно, което допълнително ще гарантира енергийната независимост и доставките за региона.

 

Пълното финансиране за газовия интерконектор между двете съседни страни окончателно е осигурено в края на 2019 г. след финално подписване на договора за заем с ЕИБ.

 

Като част от механизмите за сигурност и контрол върху финансирането, предоставените за проекта суми не се отпускат автоматично към проектното дружество „Ай Си Джи Би“, а се усвояват на етапи само след успешно проведени външни одити.

 

Проверките се извършват от независими чуждестранни дружества, извършващи както одити на документацията, така и проверки на терен. Този модел гарантира, че всички дейности и процедури по изпълнението на проекта са извършени в съответствие с всички законови изисквания, следвайки най-добрите практики в сектора.

Стажове

Подходящ за специалност(и): Газоснабдяване, Енергийна ефективност в строителството, Изследване и проектиране на строителни конструкции
Начало: 06/02/2023
Край: 31/03/2023

Репутация