Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

УъркСпейс България

УъркСпейс България

УъркСпейс България

Стажове

Подходящ за специалност(и): Архитектура, Архитектурна теория и критика, Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране, Пространствено планиране, Управление на проекти в строителството
Начало: 12/09/2023
Край: 11/10/2023
Подходящ за специалност(и): Архитектура, Архитектурна теория и критика, Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране, Пространствено планиране, Управление на проекти в строителството
Начало: 12/09/2023
Край: 12/10/2023

Репутация