Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

Технически ръководител

Технически ръководител

 • Тип заетост: Стаж
 • Начало на стажа: 31/07/2023
 • Край на стажа: 29/12/2023
 • Подходящ за специалност(и): Изследване и проектиране на строителни конструкции, Конструктивно инженерство, Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения, Строителство на сгради и съоръжения, Управление на проекти в строителството, Хидротехническо строителство, Хидромелиоративно строителство, Хидростроителство

 

 • разчитане на проектно – сметна документация;
 • подготовка и организиране на работата на обекта: плануване на извършваните строително – монтажни работи, необходимите материали, механизация и оборудване;
 • проследяване на процеса по изпълнение на договорните СМР за обекта;
 • изготвяне на необходимите документи, касаещи изпълнените СМР – констативни протоколи, актове по Наредба 3/2003;
 • водене на присъствена форма на екипа, ангажиран с изпълняване на договрните СМР за обекта
 • изработване и актуализиране на работния график на обекта;

Изисквания

 

 • Завършен 3-ти курс на подходяща специалност;
 • Умения за работа с AutoCad; Microsoft Project; Office пакет
 • шофьорска книжка категория В /опционно/

 

ВАЖНО: При избор на тази позиция, вие ще имате възможност да упражните натрупаните теоритични знания директно на терен, вашето работно място ще бъде определен от вашият ментор /наставник/ строителен обект.

 

За връзка: 02/9715585, hidroltd@yahoo.com, office@hidroinjekt.com

 

Репутация