Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

Технически ръководител

Технически ръководител

 • Тип заетост: Работно място на пълно работно време
 • Начало на стажа: 15/03/2024
 • Край на стажа: 30/06/2025
 • Подходящ за специалност(и): Архитектура, Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения, Строителство на сгради и съоръжения, Управление на проекти в строителството, Управление в строителството

Във връзка с разширяването на дейността си, строителна фирма „Стейбъл Билд” ЕООД търси да назначи завършващ или завършил инженер или строителен техник дългосрочно на позиция:

 

Технически ръководител

 

Работа на строителен обект, контрол и организация на строителството.

 

Отговорности:

 • Проучва проектосметната документация за възложените му строителни обекти;
 • Консултира възложителя и го подпомага при уточняването на проектното задание за обекта;
 • Като се ръководи от възложения му проект, осъществява необходимите комуникативни връзки на жилищната сграда (ВиК, електроснабдяване, телефонно и друго съобщително окабеляване, топлофикация и др.) в съответствие с техническите норми и изисквания;
 • Следи за съблюдаването на мерките за безопасност на труда, пожарна безопасност и нарушаване на екологичните изисквания и незабавно отстранява допуснатите нарушения, включително налага предвидените в нормативната уредба санкции;
 • Организира провеждането на встъпителните и периодичните инструктажи по безопасност на труда и следи специалните строително-монтажни работи да се изпълняват само от правоспособни за това изпълнители;
 • Контролира дейността на строителните работници;
 • Организира оперативни срещи за изясняване и съгласуване графиците за изпълнението на задачите с подизпълнителите на обекта

Ние предлагаме:

 • Работа в развиваща се компания, която отделя внимание на високи стандарти и социална отговорност;
 • Динамична среда, която предоставя възможности за личностно и професионално развитие;
 • Атрактивно възнаграждение, базирано на активността.
 • Дългосрочна работа на трудов договор;

Изисквания

 • Висше или средно строително образование;
 • Опит в областта на високото строителство и довършителните работи;
 • Умение за работа в екип;
 • Разчитане на строителни планове, работа с документален софтуер;
 • Да познава закона на устройството на територията (ЗУТ) и прилежащите наредби;
 • Отговорност и коректност;
 • Умения за планиране, организация и ръководство;
 • Валидно свидетелство за управление на МПС – В категория;

 

При въпроси може да се свържете на посочения контакт за връзка:

0897962774 – Даниел Христов или да изпратите своята автобиография на следния адрес hr@stablebuild.eu.

Репутация