Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

Строителен техник в гр. София

Строителен техник в гр. София

  • Тип заетост: Работно място на пълно работно време
  • Начало на стажа: 16/06/2021
  • Край на стажа: 31/10/2021
  • Подходящ за специалност(и):

Строителен техник

Юнимекс ООД търси да назначи технически ръководител за строителен обект.

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ :
– организира, ръководи и контролира СМР на обекти
– контролира качеството на изпълняваните СМР и отговаря за изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническа спесификация
– съставя количествени сметки и ги защитава пред възложители
-Отговаря за доброто име и репутация на фирмата пред външни лица

Молбите на всички желащи ще бъдат разгледани,! Фирмата има желание да даде шанс за развитие на млади личности, за това техните обяви ще се разглежат с приоритет !

Изисквания

-Средно специално образование или висше образование :ССС
-Спазване на ЗБУТ
-Кординиране и ръководене на обект/обекти
-Работа MS OFFICE и Autocad
– познаване на нормативната база в строителството
– отлично познаване и разчитане на проектна документация
– отлично познаване на строителния процес като технология, детайли, конструктивни решения и планиране на процеса
– отлични организационни и ръководни умения и желание за работа в екип

Репутация