Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК – ПТО

СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК – ПТО

  • Тип заетост: Работно място на пълно работно време
  • Начало на стажа: 26/04/2023
  • Край на стажа: 30/06/2023
  • Подходящ за специалност(и):

– Изготвяне на оферти за СМР
– Направа на количествено-стойностни сметки
– Направа на анализи за единични цени в КСС
– Оглед и замерване на строителни обекти за ремонти
– Изваждане на количества от проекти
– Ценообразуване по книжки СЕК и ТНС

Изисквания

– Умения за работа с компютър

– Шофьорска книжка

Моля, кандидатствайте през уебсайта ца Центъра за кариерно развитие или изпратете имейл на ofice_stroitel@abv.bg

Репутация