Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

Строителен инженер

Строителен инженер

  • Тип заетост: Работно място на пълно работно време
  • Начало на стажа: 01/11/2023
  • Край на стажа: 31/12/2023
  • Подходящ за специалност(и): Архитектура, Конструктивно инженерство, Съвременна архитектурна технология, Строителство на сгради и съоръжения, Урбанизъм, Управление на проекти в строителството

Вашите отговорности ще включват:

  • Участие в продуктово развитие, инженеринг и дизайн на продукти и системи за сухо строителство Technogips Pro;
  • Подготовка и сертифициране на продукти и системни решения за огнезащита/акустика в лаборатории за тестване на строителни материали;
  • Специфициране и проследяване на технически оферти за конкретни проекти в страната и чужбина.
  • Технически консултации и участие в презентации на продукти и системни решения пред колеги и партньори (проектанти, инвеститори и строители) от България и международните пазари относно спецификация на точното решение за съответните проекти.

Изисквания

Необходимо е да притежавате:

• Висше образование, специалност Строителство на сгради и съоръжения или подобно със техническа насоченост;
• Компютърни умения: отлично ползване на MS Office, задължително MS Excel и AutoCAD;
• Владеене на английски език;
• Организираност, внимание към детайла и поставените срокове;
• Проактивна и мотивирана личност;
• Умение за работа в екип.

Репутация