Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

Стаж-Помощник технически ръководител

Стаж-Помощник технически ръководител

  • Тип заетост: Стаж
  • Начало на стажа: 01/02/2021
  • Край на стажа: 31/10/2021
  • Подходящ за специалност(и): Архитектура, Водоснабдяване и канализация, Строителство на сгради и съоръжения, Урбанизъм, Хидротехническо строителство

Работата включва:

=Посещава и следи за работата на строителни обекти – малки конкретни практически задачи спуснати от техническия ръководител.

= Изготвя чертежи и екзекутиви към проектна и техническа документация.

=Оказва помощ при изготвяне на КСС и Актуване в строителството.

=Поддържа актуална и точна база на проектите на фирмата.

= Разговаря с работните групи и координира изпълнението на строителните дейности на обектите.

Предвидено е обучение на новоназначения стажант-инженер:

=във всяка една от гореизброените дейности.

=Добри инженерни практики.

=Всеки един етап и процес от изпълнението на строителството на сгради и съоръжения.

=Теми и сфери на интерес в строителството по избор на стажанта.

= Работа с геосинтетични материали.

= Работа със строително скеле..

Изисквания:

 Разчитане на технически данни и работа с тях.
 Умения за работа с MS Office, AutoDesk Autocad2018
 Строително образование.
 Способност за работа в екип.
 Динамична и отговорна личност, способна да управлява
хора и изпълнението на дейности с машини от други хора.
 Способност да организира и следи работните процеси напредък на строителен обект.
 Изчисляване на необходимо количество материали за подаване на заявки към нашите доставчици.
 Свидетелство за управление на МПС категория „В“.
 Опит на подобна позиция е предимство.

Компанията предлага:

 Стажантска програма с опция за развитие..
 Възможност да придобиете професионален опит и умения в реална работна среда още от първия ви работен ден с нас.
 Ментор, който ще ви напътства и подпомага в работата през целия период на стажа.
 Възможност за развитие в различни бизнес линии на компанията.

Кои сме ние?

– StructArt е строителна и инвестиционна компания с повече от 20 години опит и активно присъствие на българския пазар. Главната ни дейност е строителството на жилищни сгради и ваканционни имоти. Постоянно изпълняваме проекти както за външни инвеститори, така и проекти, които са инвестиции на нашата компания. Екипът ни се състой от строителни инженери, технически ръководители, административен персонал като финансист и счетоводители, както и строителни специалисти и работници във всички етапи от строителството.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете CV чрез бутона за кандидатстване.

Ще се свържем само с одобрените кандидати от първоначалната селекция на CV-та.

Всички лични данни ще се разглеждат в пълна конфиденциалност и при съблюдаване на закона за защита на личните данни.

Изисквания

 Разчитане на технически данни и работа с тях.
 Умения за работа с MS Office, AutoDesk Autocad2018
 Строително образование.
 Способност за работа в екип.
 Динамична и отговорна личност, способна да управлява
хора и изпълнението на дейности с машини от други хора.
 Способност да организира и следи работните процеси напредък на строителен обект.
 Изчисляване на необходимо количество материали за подаване на заявки към нашите доставчици.
 Свидетелство за управление на МПС категория „В“.
 Опит на подобна позиция е предимство.

Репутация