Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2021

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2021

  • Тип заетост: Стаж
  • Начало на стажа: 01/04/2021
  • Край на стажа: 31/10/2021
  • Подходящ за специалност(и): Геодезия

През 2021 година, ГЕОТОТАЛ предлага шестмесечни стажове за студенти в следните приоритетни области:

– 3D лазерно сканиране и моделиране;
– Въздушна фотограметрия; хидрографски изследвания;
– Инженерна геодезия, изследване на деформации.

Практическото обучение и работата в ГЕОТОТАЛ е съобразена с учебния процес и с ангажиментите на студентите в университета. Получаването на качествени инженерни знания е задължително условие за успешната реализация на студентите във фирмата.

Студентските стажове са с опция за удължаване на срока им.
ГЕОТОТАЛ ще предложи възможност за продължаване на работата във фирмата на най-добре представилите се студенти.

Изисквания

Стажовете са подходящи за студенти от втори до пети курс, специалност Геодезия.

За кандидатстване по програмата не се изисква предишен практически опит.

Кандидатите за обявените стажове могат да заявят желанието си за участие в срок до 18.02.2021 г. като изпратят CV, мотивационно писмо и актуална снимка на електронна поща geototal@geototal.com.

По своя преценка, кандидатите могат да приложат в апликацията си допълнителни документи и информация, удостоверяващи придобити знания и квалификация.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Документите на кандидатите ще бъдат разгледани при спазване на пълна конфиденциалност и в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

Репутация