Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

Специалист ПТО

Специалист ПТО

 • Тип заетост: Стаж
 • Начало на стажа: 15/03/2024
 • Край на стажа: 31/05/2025
 • Подходящ за специалност(и): Архитектура, Строителство на сгради и съоръжения

Във връзка с разширяване на дейността си, строителна фирма “СТЕЙБЪЛ БИЛД” ЕООД търси да назначи на трудов договор Специалист ПТО – може и без опит, за обекти в гр. София.

 

Отговорности:

 • Осъществява комуникаци с всички участници в строителния процес – подизпълнители, доставчици, партньори и др;
 • Анализира и оценява текущи системи и структури;
 • Подготвя документаци за строителен надзор;
 • Изготвя на справки и отчети, свързани с цялостната дейност по изпълнението на строителните обекти;
 • Отчита изпълнението на производствената дейност и подготвя необходимите оперативки на данни и справки;
 • Отговаря за точното и навременното изпълнение на функциите на длъжността;
 • Отговаря за следенето за навременно изготвяне на актовете по строителство;
 • Изготвя количествено-стойностни сметки;
 • Следи и поддържа актуална информация за разходите на обекта спрямо бюджета;
 • Изготвя заявки, справки, отчети и документи, свързани с цялостната дейност по изпълнение на строителния обект.
 • Контролира съответствието на влаганите от строителите материали с предвидените по договор;

Ние предлагаме:

 • Постоянен трудов договор;
 • Отлични условия и среда на работа в екип от професионалисти;
 • Дългосрочна заетост;
 • Участие в амбициозни и мащабни проекти;
 • Възможност за обучения и повишаване на квалификацията;
 • Професионално развитие в стабилна и иновативна компания;
 • Много добро заплащане според опита, обвързано с постигнатите резултати.

Изисквания

 • Познание на нормативната база в строителството;
 • Средно или висше образование в областта на строителството;
 • Опит/знания при изготвяне на количествени сметки и остойностяване на СМР;
 • Kомпютърна грамотност – MS Office, Auto Cad;
 • Познания в изготвяне и разчитане на строителната документация – чертежи, актове и протоколи по Наредба № 3 / 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 • Личностни качества: организираност, лоялност, висока степен на отговорност, умение за приоритизиране на задачите, умения за работа в екип.

 

При въпроси може да се свържете на посочения контакт за връзка:

0897962774 – Даниел Христов или да изпратите своята автобиография на следния адрес hr@stablebuild.eu.

Репутация