Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

Специалист обслужване на клиенти с Английски език

Специалист обслужване на клиенти с Английски език

 • Тип заетост: Работно място на пълно работно време
 • Начало на стажа: 01/11/2023
 • Край на стажа: 31/12/2023
 • Подходящ за специалност(и): Архитектура, Изследване и проектиране на строителни конструкции, Строителство на сгради и съоръжения, Урбанизъм, Управление на проекти в строителството

Вашите отговорности ще включват:

 • Приемате и обработвате клиентски заявки чрез различни комуникационни канали (телефон, имейл, чат).
 • Водите активна комуникация с всички отдели и екипи на компанията с цел осигуряване изпълнението на клиентските заявки в срок.
 • Осъществявате ежедневна писмена и устна комуникация на български и английски език с клиенти.
 • Управлявате клиентски акаунти.
 • Носите отговорност за навременни отговори на всички клиентски запитвания и въпроси.
 • Организирате доставки до клиенти, водите комуникация с транспортни и логистични компании.
 • Изготвяте оферти, договори, справки и отчети, отразяващи дейността.

Изисквания

Необходимо е да притежавате:

 • Висше образование
 • Подходяща и за кандидати с малък или без опит
 • Експертно ниво на компютърни умения: много добро познаване и ползване на MS Office
 • Свободно владеене на английски език (устнo и писменo), втори чужд език е предимство.
 • Организираност, внимание към детайла и поставените срокове
 • Отлични комуникационни умения и способности за управление на взаимоотношения

Репутация