Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

Специалист Инвеститорски контрол

Специалист Инвеститорски контрол

  • Тип заетост: Работно място на пълно работно време
  • Начало на стажа: 08/11/2023
  • Край на стажа: 30/11/2023
  • Подходящ за специалност(и): Архитектура, Геодезия, Изследване и проектиране на строителни конструкции, Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения, Строителство на сгради и съоръжения, Управление на проекти в строителството, Управление в строителството

Основни задължения и отговорности:

• Планира, управлява, координира иконтролира строителните дейности свързани с реализацията на проекта;
• Преглежда и познава проектната документация – чертежи, количествени сметки, спецификации, технически изисквания, инструкции, технологии за реализация;
• Ръководи процеса за приемане и изпълнение на нови технически решения и промени в проекта по време на строителството;
• Решава текущи технически и организационни въпроси по изпълнение на строителството;
• Контролира качеството, сроковете и изпълнението на всички договорени строително – монтажните дейности;
• Контролира влагането на строителните материали и съответствието им с договора и действащата нормативна уредба;
• Проверява и подписва разплащанията с изпълнители и доставчици (Акт обр.19);
• Активно участва в дейностите, съпътстващи въвеждането на обекта в експлоатация;

Изисквания

• Средно специално или висше техническо образование Строителен инженер със степен “Магистър”;
• Работа с AutoCAD, MS Office;
• Познаване на нормативните актове в строителството;
• Професионален опит – над 2 години;
• Аналитичност, отговорност и организираност;
• Комуникативност и умение за работа в екип;
• Способност за работа в динамична среда;

За контакти email:

HG-GIG@galaxy-bg.com

Репутация