Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

Спецалист Офериране и отчитане на строителството

Спецалист Офериране и отчитане на строителството

 • Тип заетост: Стаж
 • Начало на стажа: 31/07/2023
 • Край на стажа: 29/12/2023
 • Подходящ за специалност(и): Изследване и проектиране на строителни конструкции, Конструктивно инженерство, Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения, Строителство на сгради и съоръжения, Хидротехническо строителство, Хидромелиоративно строителство, Хидростроителство

Спецалист Офериране и отчитане на строителството

 

 • вадене на количества по проектна документация
 • изготвяне на количествено – стойностни сметки по проектна документация;
 • изготвяне на актове за изпълнени строително – монтажни работи, подлежащи на заплащане за обектите на фирмата;
 • изготвяне на Актове по Наредба №3/2003г. за обектите на фирмата;
 • изготвяне на досие на определен обект/ обекти;
 • изработване на графици за изпълнение и/или напредък на строителните дейности на предстоящи и текущи обекти на фирмата;
 • събиране, описване и предаване на необходимите документи за качество на вложените в обектите материали.

Изисквания

 • завъшен 3-ти курс на подходяща специалност;
 • работа с AutoCad; Microsoft Project; отлични умения за работа с Microsoft Office

 

ВАЖНО: при избор на стаж за тази позиция, вие ще имате възможност да се запознаете със цялостната подготовка на офериране, отчитане и предаване на извършени СМР на строителните обекти на фирмата, които вашият ментор /наставник/ ще определи.

 

Работното ви място ще бъде в офиса на дружеството, като ще имате възможност да посетите и обекти на фирмата за да се запонаете със същността на строително – монтажните работи на терен.

 

За връзка: 02/9715585, hidroltd@yahoo.com, office@hidroinjekt.com

Репутация