Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

Проектант – строителен инженер

Проектант – строителен инженер

  • Тип заетост: Работно място на пълно работно време
  • Начало на стажа: 01/10/2021
  • Край на стажа: 31/12/2021
  • Подходящ за специалност(и): Конструктивно инженерство

Нашата компания непрекъснато се развива и през последните пет години успешно предлагаме инженерни услуги за Европа. Реализирахме редица проекти и екипът ни продължава да се разраства. Търсим колеги строителни инженери, които да се присъединят към нас в офиса ни в гр. София.

ПРЕДЛАГАМЕ:

  • Работа по разнообразни международни проекти: 3D моделиране и статически изчисления на конструкцията на сгради, конструиране и изчертаване на кофражни и армировъчни планове на сгради със СБ носеща конструкция
  • Въвеждащо обучение
  • Възможност за дългосрочна кариера и професионално развитие в международна фирма
  • Отлични условия на труд и заплащане

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография на български или английски език на адрес: office@i-r-m.com.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност.

Прочетете повече

Изисквания

– Завършено висше образование или студент IV или V курс специалност ССС (ПГС)
– Добро владеене на английски език
– Умение за работа в екип

Репутация