Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

Електромонтажник/ци

Електромонтажник/ци

 • Тип заетост: Работно място на пълно работно време
 • Начало на стажа: 15/03/2024
 • Край на стажа: 14/03/2025
 • Подходящ за специалност(и): Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения, Строителство на сгради и съоръжения

Във връзка с разширяване на дейността си, строителна фирма “СТЕЙБЪЛ БИЛД” ЕООД търси да назначи на трудов договор електромонтажници с или без опит, за обекти в гр. София.

 

Отговорности:

 • Монтира, демонтира, диагностицира, ремонтира и изпитва различно електротехническо оборудване, електрически инсталации и табла в новостроящи сгради или вече построени;
 • Инсталира, поддържа и ремонтира електрически кабелни системи и свързаното с тях оборудване в различни сгради и съоръжения, въз основа на спецификациите за работа;
 • Свързва проводници и кабели в тръбите; монтира заземителни и мълниеводни инсталации; изпълнява площадкови НН мрежи до трафопост; осигурява електро-безопасното състояние на оборудването и инсталациите;
 • Идентифицира нефункциониращи системи, апарати и компоненти чрез използване на тестващо оборудване и ръчни инструменти за локализиране на причината за аварията и ремонт и замяна на окабеляване и електрическо оборудване
 • Изпълнение на проекти, в срок и качество съгласно заложените изисквания на съответния проект;
 • Спазване на съответните разпоредби, стандарти, технически и правни разпоредби свързани с изпълнението на възложената работа;
 • Оптимизиране на работните процеси по извършване на основната дейност;

 

Ние предлагаме:

 • Работа в развиваща се компания, която отделя внимание на високи стандарти и социална отговорност;
 • Постоянен трудов договор с възможност за дългосрочна трудова заетост;
 • Отлично заплащане, съобразено с постигнатите резултати;

Изисквания

 • Опит в областта на строителството и довършителните работи;
 • Познания в областта на строителните материали и тяхното предназначение;
 • Умение за работа в екип;
 • Отговорност и коректност;

При въпроси може да се свържете на посочения контакт за връзка:

0897962774 – Даниел Христов или да изпратите своята автобиография на следния адрес hr@stablebuild.eu.

Репутация