Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

Архитект интериор

Архитект интериор

  • Тип заетост: Стаж
  • Начало на стажа: 01/12/2023
  • Край на стажа: 30/06/2024
  • Подходящ за специалност(и): Архитектура

– Извършване на услуги, отнасящи се до интериорните пространства и включващи програмиране, проектен анализ, пространствено планиране, естетика и контрол върху работата на обекта
– Изготвяне на технически чертежи
– Обработване на техническа документация
– 3D визуализации

Изисквания

– креативно използване и съчетаване на материали, технологии и обеми при пространственото планиране
– съчетаване на практически и художествени идеи
– творческо решаване проблемите, свързани с функцията и качеството на интериорната среда
– познания по конструкция на интериора, строителни системи и компоненти, строителни разпоредби, оборудване, материали и обзавеждане
– подготовка на чертежи и документи, отнасящи се до проекта на интериорното пространство
– 3D визуализации
– добро владеене на английски и/или друг чужд език
– добра компютърна грамотност – Autocad и др. специализирани програми

 

 

Кандидатствайте сега и изпратете имейл на office@lignagroup.com

Репутация