Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

MPG

MPG

Ние сме утвърдена частна компания с многогодишен опит в конструктивното проектиране.

Предлагаме строителни конструктивни системи за нуждите на ръководители на проекти. архитекти и собственици на сгради и съоръжения.

Стажове

Подходящ за специалност(и): Конструктивно инженерство
Начало: 26/06/2023
Край: 20/07/2023

Репутация