Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

EuroTeleSites

EuroTeleSites

EuroTeleSites, компания, регистрирана на Виенската фондова борса, е водещ доставчик на телекомуникационна инфраструктура и решения в Централна и Източна Европа.

EuroTeleSites изгражда, поддържа и предоставя физическа инфраструктура, електрическо резервирано и алтернативно захранване, климатизация, мониторинг, сигнализация и охрана за широк кръг телекомуникационни и мрежови (IoT) услуги. Компанията отдава и наема площи на стратегически позиционирани съоръжения върху терен, антенни мачти на покривни пространства, технически помещения, шкафове и контейнери за апаратура на над 2700 атрактивни локации на територията на страната, в т.ч. в близост до сухопътни транспортни артерии, природни обекти, национални забележителности, планински и морски курорти.

Като водещ доставчик по предоставяне на телекомуникационна физическа инфраструктура, EuroTeleSites постоянно развива своята мрежа от обекти, като предлага на своите клиенти цялостни, надеждни и персонализирани услуги на едро за широк кръг от потребители. Компанията е създадена, за да отговори на нарастващите нужди от висококачествени мрежови решения и да положи стабилни основи за бъдещото развитие на 5G мрежите.

Стажове

Репутация