Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

Юнимекс ООД

Юнимекс ООД

„Юнимекс” ООД е строителна компания с дългогодишен опит в проектирането и изграждането на жилищни, търговски, административни и промишлени сгради и предприятия. Компанията започва дейност през 2005 г, заедно с управлението от двама собственика.  През последните години, фирмата разшири обхвата си на дейност и значително подобри опита си както в конструктивни така и в довършителни работи. В старанието си за добро партньорство, компанията предразполага всеки свой клиент и го запознава с цялостната технология в проектантската и строителната сфера която му предстои да извърши. Компанията разполага с високо квалифициран персонал във всяка една област от процеса на строителството.

„С оглед приобщаване към европейските и световни принципи на управление на качеството в дружеството е разработена и е внедрена Система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008 година.
Комплексно строителство ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007

Също така е вписана в КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КСБ) и притежава множество дипломи и награждения за отлично завършените обекти

Дружеството притежава съответните категории,за изпълнението на инфраструктурни обекти, жилищни и административни сгради, промишлени предприятия и базови складове и цехове.

ДЕЙНОСТИ НА ФИРМАТА

  • Високо и ниско строителство
  • Инфраструктурно строителство
  • Промишлено строителство
  • Метални конструкции
  • Екстериорен и интериорен дизайн , 2D и 3D визуализации
  • Топлоизолационни и хидроизолационни работи
  • Облицовки, настилки и озеленяване
  • Вътрешни и фасадни мазилки
  • Преустройство на сгради и съоражения

Стажове

Начало: 16/06/2021
Край: 31/10/2021

Проекти

Репутация