Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

Център за международна дейност и мобилност

Център за международна дейност и мобилност

Центърът за международна дейност и мобилност администрира следните дейности:

 

участие на Университета в европейски програми – Еразъм, Леонардо да Винчи,  Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS) и др.

 

членството в международни организации: AESOP (Асоциация на европейските училища по градоустройство), CIB (Международен съвет за проучвания и иновации в строителството и конструкциите), EAAE (Европейска асоциация за архитектурно обучение), EAIE (Европейска асоциация за интернационализация на образованието), ESDEP (Европейска образователна програма за проектиране на стоманени конструкции), IABSE (Международна асоциация за мостове и строителство), IATUL (Асоциация на библиотеките на техническите университети), ICOMOS (Международна организация за опазване на паметниците на културата и забележителните места), IFLA (Международна федерация на библиотечните асоциации и библиотеките), ISSMGE (Международна асоциация по земна механика и геотехника).

 

двустранното сътрудничество с университети и висши училища в Атина, Бордо, Виена, Гьотеборг, Дрезден, Карлсруе, Лондон, Москва, Нант, Олщин, Рен, Руан, Цюрих, Щутгарт.

 

следи, проучва, анотира и разпространява сред преподаватели и студенти от УАСГ на съобщения и информация за специализации в чужбина, семинари и конференции в чужбина, съвместни проекти, финансирани от чуждестранни източници и др.

 

събира, подготвя и превежда на чужд език информация за УАСГ, искана от чуждестранни справочни издания.

 

командировки в чужбина на преподаватели, служители и студенти.

Стажове

Подходящ за специалност(и): Архитектура, Урбанизъм, Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране, Съвременна архитектурна технология, Архитектурна теория и критика
Начало: 24/08/2020
Край: 18/09/2020

Проекти

Репутация