Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

Хидроинжект ООД

Хидроинжект ООД

Фирма Хидроинжект ООД е създадена през 2001г. и една от малкото компании на територията на страната ни, която е строго специализирана в сферата на ниското строителство: дълбоко фундиране – изпълнение на шлицови стени, пилоти, анкери, полагане на торкрет, хидроизолационни и инжекционни работи. Компанията предлага укрепване на свлачища, срутища, изкопи в промишленото и гражданското стрителство, като има значителен опит по укрепване на трасето на Софийското метро, укрепителни мероприятия по изграждане на новите ЛОТ-ове на АМ Струма и АМ Хемус.

 

По- подробно можете да се запознаете с дейността ни на сайта на дружеството www.hidroinjekt.com.

Стажове

Репутация