Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

УАСГ

УАСГ

  • Адрес: София; бул. Христо Смирненски 1
  • Уебсайт: https://uacg.bg

Университетът е основан като Висше техническо училище през 1942 г. 1945 г. то се преобразува в Държавна политехника. През 1953 г. се формира Инженерно-строителен институт (ИСИ), който през 1963 г. е преименуван на Висш инженерно-строителен институт (ВИСИ), а през 1977 г. – на Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС).

На 21 юли 1995 г.  с решение на Народното събрание ВИАС е преобразуван в Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

Стажове

Подходящ за специалност(и): Строителство на сгради и съоръжения, Хидростроителство
Начало: 10/06/2019
Край: 01/09/2020
Подходящ за специалност(и): Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения, Хидротехническо строителство, Инженерна екология, Управление на водни ресурси
Начало: 07/08/2020
Край: 30/08/2020

Проекти

Репутация

Коректност
Условия на труд
Ползотворност
Колектив и ръководство

Отзиви