Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

СтруктАрт ООД

СтруктАрт ООД

СтруктАрт / StructArt е българска строително-инвестиционна компания основана през 1998г. с фокус върху изпълнение на жилищно строителство.

Стажове

Подходящ за специалност(и): Архитектура, Водоснабдяване и канализация, Конструктивно инженерство, Строителство на сгради и съоръжения, Урбанизъм, Хидротехническо строителство
Начало: 01/02/2021
Край: 01/06/2021
Подходящ за специалност(и): Архитектура, Водоснабдяване и канализация, Строителство на сгради и съоръжения, Урбанизъм, Хидротехническо строителство
Начало: 01/02/2021
Край: 31/10/2021

Проекти

Репутация