Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

Люкос инженеринг EООД

ЛЮКОС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Люкос инженеринг EООД

Люкос Инженеринг ЕООД успешно извършва строителство, рехабилитация и реконструкция на пътища, укрепване на свлачища, аварийно – възстановителни дейности и високо строителство.

Репутация