Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

Инфра Сити Консулт ЕООД

Инфра Сити Консулт ЕООД

  • Адрес: София 1407; бул. Черни връх 70-72, офис 6
  • Уебсайт: http://infracity.bg/

„Инфра Сити Консулт“ ЕООД е дружество в сферата на консултантските услуги в транспорта и строителството. Основните ни дейности са:

>  Транспортно моделиране и анализи
>  Изготвяне на стратегически документи в сферата на транспорта и инфраструктурата
>  Изготвяне на финансови и икономически анализи и анализи “Разходи – Ползи” за инфраструктурни обекти

Нашият екип се състои от строителни инженери, финансови и икономически  експерти с богат опит във всички етапи на строителството – от изготвянето на пред-проектни проучвания до въвеждането на обектите в експлоатация. Това, което предлагаме на нашите клиенти, е висок професионализъм и персонален подход към всеки отделен проект.

Репутация