Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

Ей Зет Партнърс ЕООД

Ей Зет Партнърс ЕООД

AZ+Partners е проектантско студио, създадено през 2017 г. и извършва широка гама от технически услуги, от които:

 

• консултантски услуги;
• предпроектни проучвания;
• градоустройство;
• архитектурно проектиране;
• проектиране на инженерни мрежи;
• интериорен дизайн;
• управление на проекти;

 

Основна ни цел е да създадем цялостен продукт – от предпроектното проучване и идея до реализацията, който да е реалистичен и постижим при систематичен контрол, рационално управление и компетентна административна намеса.

 

Нашата работа и проекти се отличават с детайлност и прецизен подход, индивидуален характер, решителна и здрава функционална структура, аналитични градоустройствени решения, които идват от дисциплиниран и мотивиран екип от професионалисти. Работим във всякакъв мащаб, съобразно инвестиционната специфика на нашите клиенти – административни и офис сгради, всякакъв вид жилищни, промишлени сгради, сгради единични недвижими културни цен наследство. Управлявайки всеки проект, ние поемаме висока отговорност към нашите инвеститори, гарантирайки тяхната бъдеща реализация.

Репутация