Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

Детайл Плюс 2021 ООД

Детайл Плюс 2021 ООД

Детайл Плюс е компания, която предлага услуги в сферата на строителството и управлението на проекти. Услугите ни включват проекти от всякакъв мащаб, в това число цялостно или етапно изпълнение на строителния процес.

Репутация