Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

ГЕОТОТАЛ ООД

ГЕОТОТАЛ ООД

  • Адрес: София; кв. Лозенец, ул. Равнец 9
  • Уебсайт: www.geototal.com

ГЕОТОТАЛ е фирма, основана през 1990 г. с предмет на дейност „Проучване и проектиране в областта на геодезията, фотограметрията, кадастъра и строителството“.

 

Основните области, в които фирмата работи са: 3D лазерно сканиране и моделиране; обследване на строителни конструкции; изследване на деформации на сгради и съоръжения; въздушна фотограметрия; хидрографски изследвания; диагностика и центровка на технологично оборудване; реверсивен инженеринг; инженерна геодезия; специализирани геодезически дейности; комплексно инвестиционно проектиране; устройствено планиране; кадастър; експертизи; консултантска и супервайзорска дейност.

Стажове

Подходящ за специалност(и): Геодезия
Начало: 01/04/2021
Край: 31/10/2021

Репутация