Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

Ви Джи Еф Инженеринг ЕООД

Ви Джи Еф Инженеринг ЕООД

  • Адрес: София 1582; бул. "Проф. Цветан Лазаров" 115
  • Уебсайт: https://vjf.bg/

Ви Джи Еф Инженеринг е специализирана фирма за изпълнение на строително-монтажни работи в четири основни направления:

 

·        Инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда;
·        Ландшафтно проектиране, озеленяване и земеделие;
·        Хидроизолационни и покривни системи за промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство;
·        Интегрирани соларни системи за плоски и скатни покриви.

Със своя над 25-годишен опит, Ви Джи Еф, е сред водещите фирми в България, специализирана в областта на консултациите, доставките и инженеринга на иновативни строителни решения. Успехът ни е резултат от принципите на работа, които следваме в процеса на производството, търговията и инженеринга.

Стажове

Подходящ за специалност(и): Архитектура, Строителство на сгради и съоръжения, Управление на проекти в строителството, Управление в строителството
Начало: 30/01/2024
Край: 29/03/2024
Подходящ за специалност(и): Строителство на сгради и съоръжения, Управление на проекти в строителството, Управление в строителството
Начало: 30/01/2024
Край: 29/03/2024
Подходящ за специалност(и): Архитектура, Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране, Строителство на сгради и съоръжения, Управление на проекти в строителството, Управление в строителството
Начало: 30/01/2024
Край: 29/03/2024

Репутация