Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

Бултранс Билд ЕООД

BULTRANS BUILD LTD

Бултранс Билд ЕООД

  • Адрес: София; бул. „Симеоновско шосе“ №93Б, вх. А, ет. 3, офис 6.
  • Уебсайт: https://bultransbuild.com/

„БУЛТРАНС БИЛД“ ЕООД е строителна компания, създадена с изцяло частен капитал, чиито персонал е с над 20 години опит в гражданското и промишлено строителство. Усилията за развитие на компанията са насочени както във високото строителство, фасадните решения и съпътстващите ги довършителни дейности, така и в инфраструктурни проекти – транспортна, газова, водна инфраструктура.

Дружеството работи само със сертифицирани по европейски стандарт материали, което гарантира качество на работата и добър краен продукт за инвеститори, възложители и клиенти.

Строгият контрол по отношение на влагани материали, както и безкомпромисното спазване техническите правила и норми при изпълнение на строително монтажните работи, носи на компанията добри и дългосрочни партньорства и доволни крайни потребители.

Стажове

Подходящ за специалност(и): Архитектура, Строителство на сгради и съоръжения, Управление на проекти в строителството, Управление в строителството
Начало: 06/10/2023
Край: 31/12/2023
Подходящ за специалност(и): Архитектура, Конструктивно инженерство, Строителство на сгради и съоръжения, Управление на проекти в строителството, Управление в строителството
Начало: 11/10/2023
Край: 31/12/2023

Репутация