Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

Аурубис България АД

Аурубис България АД

Аурубис – металургията е нашата страст.

Ние сме водеща международна мулти-метална компания и в нашите заводи се рециклира най-много мед в света.

Ние преработваме комплексни концентрати, метален скрап и металосъдържащи материали и правим от тях метали с най-висока чистота. Тези метали стоят в основата на ключови световни тенденции като дигитализацията, използването на възобновяеми енергийни източници, електрическите автомобили и урбанизацията.

В Аурубис работят около 6700 служители, в заводите ни в Европа и САЩ.

Българският медодобивен завод на групата Аурубис се намира в региона на Средногорието. Днес в него са ангажирани над 870 служители. Аурубис България е втората по големина компания в страната по размер на генерираните приходи. Инвестициите в модернизиране на производството и опазване на околната среда за последните 20 години надхвърлят 600 млн. евро.

Проекти

Репутация