Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

Стажове

Филтри

Резултати

Фирма Позиция Тип Град Специалности
Специалист ПТО
30/01/2024 - 29/02/2024
Работа София 1582 Архитектура, Строителство на сгради и съоръжения, Управление на проекти в строителството, Управление в строителството
Технически консултант Търговски отдел
30/01/2024 - 29/02/2024
Работа София 1582 Строителство на сгради и съоръжения, Управление на проекти в строителството, Управление в строителството
Технически ръководител
30/01/2024 - 29/02/2024
Работа София 1582 Архитектура, Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране, Строителство на сгради и съоръжения, Управление на проекти в строителството, Управление в строителството
Специалист оферти
30/01/2024 - 29/02/2024
Работа София 1582 Архитектура, Строителство на сгради и съоръжения, Управление на проекти в строителството, Управление в строителството
ПТО ЕКСПЕРТ
12/01/2024 - 29/02/2024
Работа Sofia, Plovdiv, Yambol Архитектура, Конструктивно инженерство, Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения, Строителство на сгради и съоръжения, Управление на проекти в строителството
Архитект интериор
01/12/2023 - 30/06/2024
Стаж София Архитектура
Инженер проектант
01/12/2023 - 30/06/2024
Стаж София Конструктивно инженерство
Интериорен дизайнер
01/02/2024 - 30/06/2024
Стаж София Пространствено планиране
СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР – ПРОЕКТАНТ
21/07/2023 - 29/02/2024
Работа Sofia, Plovdiv, Yambol Архитектура, Енергийна ефективност в строителството, Изследване и проектиране на строителни конструкции, Конструктивно инженерство, Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения, Софтуерни технологии в строителството, Строителство на сгради и съоръжения, Управление на проекти в строителството, Управление в строителството
Инженеерс4Ю Интернешънълс Хник И Раннахер С.Д. примерен стаж
24/10/2021 - 24/10/2030
Работа Габрово Строителство на сгради и съоръжения, Хидромелиоративно строителство, Хидростроителство