Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

регистрация на студент

Регистрация

Моля, попълнете информация във формата и ни натиснете „Изпращане“. Тези данни ще използваме, за да създадем ваш профил в уебсайта на Центъра за кариерно развитие на УАСГ.

На посочения от вас имейл, ще получите автоматично генерирана парола за достъп, която после може да смените.

Желаем ви успех в намирането на интересни и полезни стажове чрез нашия уебсайт, които да спомогнат за професионалната ви реализация.