Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

Национален студентски конкурс „Светът между сигурността и конфликта”

Национален студентски конкурс „Светът между сигурността и конфликта”

Фондация „Устойчиво  развитие за България”,

Национално представителство на студентските съвети

и

Организационен комитет с участието на:

Съюз  на учените  в България

Съюз на Българските писатели

Съюз на българските журналисти

Представителството на Россътрудничество в България – Руски културно-информационен център

Союз друзей Болгарии – Москва

под патронажа на Посолството на Руската Федерация

в Република България

 

организират

Национален студентски конкурс

„Светът между сигурността и конфликта“

 

Конкурсът има за цел да стимулира интереса на студентите към проблемите на сигурността и конфликтите в исторически и съвременен план, умението им да се информират от обективни източници, да правят свои анализи и прогнози, да интерпретират становища на експерти, както и да формират своя активна позиция за съхранението на мира, добросъседството и партньорството между народите

 

Конкурсът е за научни доклади на български или руски език.

Приемат се за участие и разработки на български студенти, които живеят или учат в чужбина, както и на студенти от други държави.

 

Условия за провеждане на конкурса:

Участието в конкурса е индивидуално по предложените теми.

В представените за конкурса работи авторите трябва да изложат аргументирано своята теза по избраната от тях тема.

Могат да се използват разнообразни информационни източници, които трябва да бъдат посочени след текста като „ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА“

Обемът на докладите трябва да бъде между 5 и 10 страници, формат A4, шрифт Times New Roman, 12pt.

 

Организация на конкурса:  

За участие в конкурса докладите се изпращат до 31 март  2021 г. на двата посочени E-mail адреса:

 

Фондация „Устойчиво развитие за България” : fond.konkurs@abv.bg

Национално представителство на студентските съвети:  daniel_parushev@npss.bg

 

            Телефони за връзка с организаторите:

Фондация „Устойчиво развитие за България” моб. тел. +359 896719620 и +359 893660695;

Национално представителство на студентските съвети +359 897496262

 

Всички научни доклади за участие да бъдат придружени със заявка за участие (приложение № 1) с данните: трите имена на автора, държава, адрес и телефон, висше учебно заведение, специалност.

 

Награди:

Жури, включващо доказани учени и експерти в сферата на историята, геополитиката, дипломацията, сигурността, психологията, правото и искуствознанието ще оцени докладите.

На отличените ще бъдат връчени грамоти и предметни награди. Победителите ще бъдат уведомени по електронна поща и сайта на Руския културно-информационен център за деня и мястото на събитието. Разходите за пътуването до София са за сметка на участниците. Грамотите на победителите, които не могат да присъстват на награждаването ще бъдат изпратени по пощата.

 

Моля, обърнете внимание!

  1. 1. С явяването си за получаване на награда участниците се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство с нетърговска цел.
  2. Изпращайки научните си доклади за участие в конкурса авторите се съгласяват личните им данни да бъдат използвани за целите на организацията на конкурса /съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни/.

 

Организационен комитет:

 

Станка Шопова – председател на Фондация  „Устойчиво развитие за  България”  – председател на Организационния комитет

Даниел Парушев – председател на Националното представителство на студентските съвети – съпредседател на Организационния комитет

Членове

проф. д.б.н Дияна Петкова– председател на Съюза на учените в България
Любомир Коларов – председател на Сдружение на приятелите на Русия „Александър Невски“
Боян Ангелов – председател на Съюза на българските писатели
Снежана Тодорова – председател на Координационен съвет „България – Русия“, председател на СБЖ
Олга Широкова  –  ръководител на Представителството на Россътрудничество в България, директор на Руския културно – информационен център
Анатолий Потапов – Председател на „Союз друзей Болгарии“

 

Научно жури:

 

Проф. д. н. Нина Дюлгерова – преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър“ и ЮЗУ „Неофит Рилски“ – председател на журито

Членове:

Проф. д-р Андрей Андреев – преподавател във ВТУ „св.св. Кирил и Методий“
Проф. Ваня Добрева – преподавател и ръководител катедра в УНИБИТ, публицист и политик
доц.д.изк.Благовеста Иванова– преподавател във Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София
Владимир Климанов – генерален консул на Руската Федерация в гр. Варна
Проф. д-р Дарина Григорова – преподавател във СУ „св. Климент Охридски“
Доц. д-р Тихомир Стойчев – преподавател в НБУ

 

 

 

Няма коментари

Съжаляваме, формата за коментари е затворена за момента.