Нова регистрация на фирма
Нова регистрация на студент

За кариерния център

Основните направления на дейността на Кариерен център УАСГ са свързани с подпомагане на студентите и младите специалисти за преминаване от академична в работна среда чрез предоставяне на информация относно:

 

  • свободни стажантски, стипендиантски и работни позиции;
  • конкурси в областта на архитектурата и инженерните науки.
 
Кариерният център УАСГ е съветник на младежите по всички въпроси, свързани с кариерата им, както и ги подпомага при кандидатстването за различни позиции – чрез съвети за подготовка на документи за кандидатстване (автобиографии – изтеглете бланка от тук BG, EN и мотивационни писма, съвети за поведение по време на интервю, информиране относно видовете договори и т.н.).
 
 
Кариерен център УАСГ разполага с богата и непрекъснато актуализираща се база данни със студенти, които регулярно получават информация за различни свободни позиции, конкурси и програми.

Кликнете тук, ако търсите информация как работи уебсайта на ЦКР на УАСГ